TechnologieNanotechnologie

Info/Nanotechnologia

Nanotechnologia - ten termin możemy usłyszeć coraz częściej w odniesieniu do naszego życia codziennego. To właśnie owa nanotechnologia ma spowodować, że nasze życie stanie się dużo lepsze. Jako że ...

Badania naukowców z najróżniejszych dziedzin przyczyniają się do zmiany jakości życia ludzi z całego świata. W ostatnim czasie, największą uwagę przywiązuje się do nowych technologii w sektorze energetycznym. ...

Szybka ekspansja Internetu powoduje, że oprócz pozytywnych walorów tego zjawiska, mamy do czynienia z cyberprzestępcami. Dlatego tak ważne jest aby zadbać o bezpieczeństwo użytkowników. Jedną z podstawowych ...

Technologie postrzegane jako podstawowe dla większości Polaków niestety nie zawsze są dostępne we wszystkich obszarach kraju i Europy. Przykładem jest brak swobodnego dostępu do Internetu w tak zwanych ...

...  Literatura: 1. Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, Warszawa 2004. 2. Wybrane aspekty konkurencyjności europejskiej, Warszawa 2005.  ...