Kosmiczne technologie, czyli Internet satelitarny i kosmiczna nawigacja przestrzenna

Kosmiczne technologie

Technologie postrzegane jako podstawowe dla większości Polaków niestety nie zawsze są dostępne we wszystkich obszarach kraju i Europy. Przykładem jest brak swobodnego dostępu do Internetu w tak zwanych białych polach.

Naukowcy i technolodzy z całego świata latami pracowali nad rozwiązaniem tego problemu, ponieważ swobodny przepływ danych w każdym miejscu jest na rękę wszystkim przedsiębiorcom, biznesmenom, czy politykom, którym zależy na kształtowaniu opinii publicznej, prowadzenie kampanii reklamowych, społecznych lub politycznych i tym podobnych przedsięwzięć.

Następnym ważnym czynnikiem jest wygoda funkcjonowania wszystkich mieszkańców dotychczasowych białych pól. Wspomnianym wcześniej rozwiązaniem jest między innymi technologia z kosmosu, czyli Internet satelitarny, już teraz dostępny po rozsądnej cenie.

Na chwilę obecną połączenie takie pozwala na swobodny przepływ informacji, jak również organizację pracy. Prace nad doskonaleniem technologii satelitarnego połączenia internetowego, a prognozy na przyszłe lata są optymistyczne. Dzięki nowym wynalazkom i odkryciom już nie długo możliwe będzie swobodne korzystanie z Internetu dla miłośników dużych uploadów i downloadów oraz gier online. Inne technologie są powszechnie dostępne, ale nie dokładne, jak systemy nawigacji satelitarnej.

Został on opracowany dla celów militarnych, ale w ostatniej dekadzie stał się dobrem ogólnie dostępnym. GPS stał się symbolem tej technologii, a jest ciągle doskonalony oraz rozszerzane o nowe satelity. Nawigacja satelitarna staje się coraz bardziej precyzyjna. Oprócz tego jest nieustannie aktualizowana wraz ze zmianami na świecie. Nie dotyczy to jednak tylko amerykańskiego systemu. Rosjanie rozwijają własną technologię lokalizowania satelitarnego kojarzonego jako ?Cyklon?, rosyjsko-amerykański system ?Cospas-Sarsat?, lub ostatni czyli ?Compass?. W tyle nie chce zostać także Unia Europejska, która doskonali i wciąż rozbudowuje system ?Galileo?. Własne projekty nawigacyjne opracowują również między innymi Korea Południowa, równocześnie z Japonią. Przy takim nasileniu prac nad systemami nawigacji satelitarnej rozwijają się różne udogodnienia, takie jak precyzja określania pozycji geograficznej oraz globalna synchronizacja czasu. Jest to bardzo obiecujący obszar rozwoju technologicznego z kilkoma cieniami na jasnej wizji globalizacji subiektywnie zmniejszającej odległości terytorialne i niedogodności. Nasuwa się oczywista kwestia zagospodarowania przestrzeni kosmicznej wokół naszej pięknej planety - co jak rozwiązać problem kurczącego się nieba? Niedługo wokół Ziemi stłoczą się satelity i nie będzie miejsca na nowe. Wiadomo, że każdy kij ma dwa końce, jednak potrzeba matką wynalazków i pomysłów, więc pozostaje mieć nadzieje, iż ktoś wpadnie na korzystne w tym przypadku rozwiązanie.Podobne:
Wielofunkcyjne systemy przywoławcze i przyzywowe

System przywoławczySzpitalne systemy przywoławcze i przyzywowe są doskonałym rozwiązaniem w każdej placówce, która świadczy usługi z zakresu opieki i o