TworzenieSztuczna inteligencja

Info/Informatyka

... pracy nad SI. Pierwsze to tworzenie modeli matematyczno-logicznych, rozważanie i implementowanie problemów w postaci problemów komputerowych. Miałyby one realizować funkcje uważane za składowe inteligencji. ...

Nanotechnologie

Info/Nanotechnologia

... łączy w sobie elementy biologii, fizyki, informatyki, chemii i mechaniki to umożliwia wytwarzanie maszyn i materiałów o bardzo małej a jednocześnie wytrzymałej strukturze. Skoro możliwe będzie stworzenie ...

... natomiast wytworzenie pojedynczych mikrokryształków żelaza z jedną tylko wadą zwanych wiskerami. Wiskery w niewielkich ilościach wchodzą w skład niektórych stopów metali wpływając na polepszenie ich własności. ...

... przeznaczył 120 mln dolarów na utworzenie ośrodka badawczego Critical Materials Institute. Jego zadaniem jest szukanie rozwiązań mających zapobiec niedoborowi kluczowych metali. Koordynatorem programu ...

... lean manufacturing czy telepracy; tworzenie nowych i zanikanie nieprzydatnych specjalności zawodowych; przesunięcie głównego postępu cywilizacyjnego z uczelni do wielu międzynarodowych korporacji lub ...

... z internetu bądź je w nim zamieszcza. Najpopularniejszym sposobem jest oczywiście tworzenie stron internetowych firm dzięki którym mogą się między innymi promować i dawać poznać konsumentom. Zwłaszcza ...