ProgramSztuczna inteligencja

Info/Informatyka

... przez Johna McCarthy'ego. Nie słusznie nadano tej nauce miano sztucznej, gdyż można powiedzieć ze sieć neuronowa jest podzbiorem SI. Mianem SI (AI) określa się programy naśladujące (programowo lub ...

Programy dla firm

Info/Informatyka

Informatyzacja wielu aspektów naszego życia nie omija także, a może przede wszystkim, przedsiębiorców. Zarządzanie, nawet mała firmą, wymaga chociażby podstawowego oprogramowania komputerowego. Korzystanie ...

Oprogramowanie CRM

Info/Systemy Informatyczne

... klientów oraz na utrzymaniu długotrwałych relacji, a to wszystko dzięki oprogramowaniu zwanym CRM. Ważnym elementem jest zachowanie ciągłości oraz jednolitości w procesach. https://pracadyplomowa.org/oprogramowanie.html ...

Multimedia

Info/Informatyka

... media wykorzystują do swojej działalności rozbudowane programy komputerowe, dzięki którym przekazywana jest odbiorcy: muzyka, dźwięk, animacje, filmy, oraz tekst. W przypadku edukacji multimedia ułatwiają ...

Informatyczne zarządzanie

Info/Systemy Informatyczne

W obecnej dobie nie musimy już samodzielnie planować spraw w firmie, zrobi to za nas nowoczesny program.  Oprogramowanie ERP, czyli programy do profesjonalnego planowania zasobów przedsiębiorstwa zyskują ...

... przeznaczył 120 mln dolarów na utworzenie ośrodka badawczego Critical Materials Institute. Jego zadaniem jest szukanie rozwiązań mających zapobiec niedoborowi kluczowych metali. Koordynatorem programu ...

... Zidentyfikowane w trakcie debaty publicznej wyzwania stojące przed przyszłością europejskiego społeczeństwa informacyjnego zostały następnie odzwierciedlone w nowym programie i2010, zaprezentowanym w czerwcu ...

... zachodu. W wyrównaniu różnic pomoc Unii jest nieoceniona. Jednym z rodzajów pomocy są programy pozwalające na podniesienie świadomości, kwalifikacji i wiedzy. Przekazane na ten cel środki finansowe spowodowały ...