LaboratoriumSztuczna inteligencja

Info/Informatyka

... laboratorium SI na Uniwersytecie Carnegie Mellon powstało w latach 50. XX w., założone przez Allena Newella i Herberta Simona. Później powstało laboratorium Massachusetts Institute of Technology, założone ...

Dylatacja czasu

Info/Baza wiedzy

... Uczeni porównali upływ czasu na szczycie i u podstawy 22-metrowej wieży laboratorium i uzyskali minimalną, jednak zgodną z teorią Einsteina, różnicę wynoszącą 30 bilionowych części sekundy. Taki sam efekt ...

... złamała niemiecki szyfr - enigmę. Po wojnie naukowiec podjął pracę w laboratorium w Teddington. Widząc jakie możliwości stwarza elektronika próbował zbudować "elektroniczny mózg" - praprzodka dzisiejszych ...