CrmProgramy dla firm

Info/Informatyka

... relacjami z nabywcami naszych towarów i usług. W tym celu możemy korzystać z informatycznych systemów CRM. Dają nam one możliwość gromadzenia informacji o klientach, co w rezultacie ma podnieść standardy ...

Oprogramowanie CRM

Info/Systemy Informatyczne

CRM z ang. Customer Relationship Management, jest strategią zarządzania mająca na celu uzyskiwanie długotrwałych kontaktów i przyjaznych relacji z klientami. CRM jest ważne ponieważ pozyskiwanie nowych ...

Informatyczne zarządzanie

Info/Systemy Informatyczne

... systemem CRM. Jej podstawowym zadaniem jest ułatwianie nawiązywania relacji z klientami oraz utrzymywanie tych stosunków na wysokim poziomie. Jakościowe relacje sprawiają, że klient chętnie wraca do danej ...